Giảng viên Hi Korean | Dương Mỹ Linh Giảng viên Tiếng Hàn trung cấp

Giảng viên Hi Korean | Dương Mỹ Linh

Cử nhân khoa Ngôn ngữ và Văn hoá Hàn Quốc, Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội

Tốt nghiệp Thạc sĩ tại trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội

Tìm hiểu ngay