Email
Email

hikoreanno1@gmail.com

Phone
Số điện thoại

+84 88 606 73 69

Address
Địa chỉ

Trung tâm tiếng Hàn Hi Korean, Nhà số 3 ngõ 114 Trung Kính, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.