Giảng viên Hi Korean | Lê Hoàng Anh Giảng viên Tiếng Hàn sơ cấp

Giảng viên Hi Korean | Lê Hoàng Anh

  • Tốt nghiệp loại Giỏi khoa tiếng Hàn Quốc ĐH Hà Nội
  • Tốt nghiệp chuyên ngành Ngôn ngữ và văn hoá Hàn Quốc ĐH Dongguk, Hàn Quốc
Tìm hiểu ngay
Giảng viên Hi Korean | Đặng Hải Linh Giảng viên Tiếng Hàn sơ cấp