Giảng viên Hi Korean | Vũ Thị Hồng Ngọc Giảng viên Khoá giao tiếp

Giảng viên Hi Korean | Vũ Thị Hồng Ngọc

Tốt nghiệp loại Giỏi ĐH Ngoại Ngữ - ĐHQGHN - Ngôn ngữ và văn hoá Hàn Quốc

Tìm hiểu ngay
Giảng viên Hi Korean | Trần Ngọc Lan Phương Giảng viên Khoá giao tiếp

Giảng viên Hi Korean | Trần Ngọc Lan Phương

  • Cử nhân Khoa tiếng Hàn ĐH Hà Nội
  • Chứng chỉ sư phạm giảng dạy bậc ĐH-CĐ
Tìm hiểu ngay
Giảng viên Hi Korean | Dương Mỹ Linh Giảng viên Tiếng Hàn trung cấp

Giảng viên Hi Korean | Dương Mỹ Linh

Cử nhân khoa Ngôn ngữ và Văn hoá Hàn Quốc, Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội

Tốt nghiệp Thạc sĩ tại trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội

Tìm hiểu ngay
Giảng viên Hi Korean | Lê Hoàng Anh Giảng viên Tiếng Hàn sơ cấp

Giảng viên Hi Korean | Lê Hoàng Anh

  • Tốt nghiệp loại Giỏi khoa tiếng Hàn Quốc ĐH Hà Nội
  • Tốt nghiệp chuyên ngành Ngôn ngữ và văn hoá Hàn Quốc ĐH Dongguk, Hàn Quốc
Tìm hiểu ngay
Giảng viên Hi Korean | Bùi Thị Huyền Giảng viên Khoá giao tiếp

Giảng viên Hi Korean | Bùi Thị Huyền

  • Cử nhân khoa Ngôn ngữ và Văn hoá Hàn Quốc, Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội
  • Tốt nghiệp Thạc sĩ tại trường Đại học Soongsil, Hàn Quốc
Tìm hiểu ngay