Giảng viên Hi Korean | Bùi Thị Huyền Giảng viên Khoá giao tiếp

Giảng viên Hi Korean | Bùi Thị Huyền

  • Cử nhân khoa Ngôn ngữ và Văn hoá Hàn Quốc, Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội
  • Tốt nghiệp Thạc sĩ tại trường Đại học Soongsil, Hàn Quốc
Tìm hiểu ngay
Giảng viên Hi Korean | Trần Ngọc Lan Phương Giảng viên Khoá giao tiếp

Giảng viên Hi Korean | Trần Ngọc Lan Phương

  • Cử nhân Khoa tiếng Hàn ĐH Hà Nội
  • Chứng chỉ sư phạm giảng dạy bậc ĐH-CĐ
Tìm hiểu ngay
Giảng viên Hi Korean | Vũ Thị Hồng Ngọc Giảng viên Khoá giao tiếp

Giảng viên Hi Korean | Vũ Thị Hồng Ngọc

Tốt nghiệp loại Giỏi ĐH Ngoại Ngữ - ĐHQGHN - Ngôn ngữ và văn hoá Hàn Quốc

Tìm hiểu ngay