Ưu đãi nổi bật

Đăng ký 2 khóa học

Tặng 800.000
Nổi bật

Đăng ký 4 khóa học

Tặng 2.000.000

Đăng ký 3 khóa học

Tặng 1.500.000
Collab – Online Learning Platform
Collab – Online Learning Platform

Ngoài ra còn vô số các ưu đãi khác khi đăng ký khóa học tại HiKorean

Tặng toàn bộ giáo trình khi đăng ký từ 2 khóa trở lên

Tặng 10 buổi giao tiếp với giáo viên Hàn Quốc khi đăng ký từ 3 khóa trở lên