Tuyển sinh các khóa học

Sơ cấp 1

NGÔN NGỮ MỚI CƠ HỘI MỚI

Sơ cấp 2

Khoá học dành cho những bạn muốn có được nền tảng tiếng Hàn vững chắc

Topik 1-2

Luyện thi Topik 1-2

Trung cấp 1

Khoá học dành cho những bạn muốn có được nền tảng tiếng Hàn vững chắc

Trung cấp 2

Khoá học dành cho những bạn muốn có được nền tảng tiếng Hàn vững chắc

Topik 3-4

Khoá học dành cho những bạn muốn có được nền tảng tiếng Hàn vững chắc

Giao tiếp

Người đi làm tại DN có yếu tố HQ, người đang học, làm, lấy chồng và sinh sống tại HQ

Luyện thi Topik 3-4

Học sinh, sinh viên, người có nhu cầu đi du học, người đi làm tại các DN có yếu tố HQ

Luyện thi Topik 5-6

Học sinh, sinh viên, người có nhu cầu đi du học, người đi làm tại các DN có yếu tố HQ

Biên phiên dịch

Sinh viên, người đi làm có nhu cầu theo ngành biên phiên dịch

Du học

Học sinh, sinh viên có dự định đi du học

Đào tạo doanh nghiệp

Các doanh nghiệp có yếu tố HQ

Đào tạo trong các trường

Các trường THCS, THPT đào tạo tiếng Hàn là ngoại ngữ thứ 2

E-learning

Tất cả tệp KH có nhu cầu học nhưng cần linh hoạt về thời gian và địa điểm học

EPS - E9

Tiếng Hàn tiêu chuẩn EPS - TOPIK dành cho người Việt Nam (60 bài)